Διείθεμις βασιλιάς

Σε τμήμα ασημένιου κυπέλλου που βρέθηκε στον ναό του Απόλλωνος Υλάτη στο Κούριον, υπάρχει γραμμένη η επιγραφή: ΔιFειθέμιFος ἡμί τῷ βασιλFος.

 

Σε μετάφραση:

Είμαι [κτήμα) του Διειθέμιδος του βασιλιά.

 

Ο Διείθεμις αυτός θεωρήθηκε ως πιθανός βασιλιάς του Κουρίου ή της Πάφου που πρόσφερε το ασημένιο κύπελλο στον ναό του Απόλλωνος. Ωστόσο καμιά άλλη μαρτυρία δεν υπάρχει για Κύπριο βασιλιά με το όνομα αυτό. Πιθανότερο θεωρείται ότι ο Διείθεμις ήταν Έλληνας βασιλιάς που πρόσφερε δώρα στο ναό του Απόλλωνος στο Κούριον, μεταξύ αυτών και το ασημένιο κύπελλο.