Δόξανδρος

Αναφέρεται ως βασιλιάς του αρχαίου κυπριακού βασιλείου του Μαρίου, πατέρας του βασιλιά της ίδιας πόλης Σασμά. Και τα δυο ονόματα μας είναι γνωστά από νόμισμα του 5ου π.Χ. αιώνα από το Μάριον, πάνω στο οποίο αναγράφεται, σε συλλαβική γραφή:

Σασμᾶος Δοξάνδρῳ Μαριεύς.

 

Ο Δόξανδρος πρέπει να βασίλευσε κατά τις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα (περ. 499 ;). Διάδοχός του ήταν ο γιος του Σασμάς.

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον βασιλιά Δόξανδρο, εκτός από το ότι πιθανώς αυτός είχε κτίσει το ανάκτορο στο Βουνί, κοντά στους Σόλους. Το ανάκτορο είχε κτιστεί στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα και η οικοδόμησή του συμπίπτει χρονολογικά με την επανάσταση των Κυπρίων κατά των Περσών, υπό τον Ονήσιλο. Μετά την αποτυχία της επανάστασης, η πόλη των Σόλων είχε τιμωρηθεί σκληρά και η οικοδόμηση, στην περιοχή της, του ανακτόρου φανερώνει ότι οι Σόλοι είχαν τεθεί υπό κηδεμονία. Πρέπει λοιπόν να θεωρηθεί ότι ο βασιλιάς Δόξανδρος του Μαρίου ήταν ένας από τους φιλοπέρσες βασιλείς της Κύπρου και ότι απολάμβανε της εμπιστοσύνης των Περσών.