Δορυφορικός Σταθμός «Μακάριος Γ»

Image

Ανήκει στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και βρίσκεται στην περιοχή Κακορατζ΄ιάς, στο μέσο περίπου του υπεραστικού δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού και σε μικρή κοιλάδα στα δεξιά του. Πρόκειται για επίγειο σταθμό που συνδέει την Κύπρο με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω δορυφόρου, εις ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνίες και την τηλεόραση. Ο Σταθμός μπορεί να παίρνει αλλά και να εκπέμπει τηλεοπτικά προγράμματα μέσω δορυφόρου. Με την ανέγερση και λειτουργία του Σταθμού αυτού, η κυπριακή τηλεόραση απέκτησε την δυνατότητα να μεταδίδει άμεσα προγράμματα και γεγονότα που γίνονται στην Ευρώπη και σ' όλο τον κόσμο. Καθημερινά η τηλεόραση παίρνει επίσης ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Μεγάλες δυνατότητες προσφέρει ο Σταθμός αυτός και στον τομέα των τηλεφωνικών και άλλων συναφών συνδιαλέξεων.

 

Ο Σταθμός δημιουργήθηκε και λειτούργησε το 1980 και συνδέεται με τον πύργο αναμετάδοσης της Αρχής Τηλεπικοινωνιών που έχει ανεγερθεί στην κορφή Κιόνια, πάνω από το μοναστήρι του Μαχαιρά. Ο Σταθμός λειτουργεί με δύο αντένες. Η πρώτη αντένα, που έχει διάμετρο 32 μ., εγκαταστάθηκε και άρχισε να λειτουργεί με δορυφόρο του διεθνούς οργανισμού INTELSAT που βρίσκεται πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό τον Μάιο του 1980   παρέχοντας απευθείας τηλεπικοινωνιακή σύνδεση της Κύπρου με απομακρυσμένες χώρες, όπως τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ην. Βασίλειο, τη Σουηδία κ.α. Για να συμπληρωθεί η κάλυψη της υδρογείου προς την Ανατολή, όπως η απευθείας σύνδεση της Κύπρου με την Αυστραλία, χρειάστηκε να εγκατασταθεί δεύτερη αντένα που να βλέπει προς δορυφόρο INTELSAT που βρίσκεται πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό. Η δεύτερη αντένα είναι μικρότερη, με διάμετρο 11,8 μ. γιατί οι ανάγκες σε τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα είναι πιο λίγες. Έτσι αν και η χωρητικότητα της πρώτης αντένας ξεπερνά τα 300 κυκλώματα, η δεύτερη μπορεί να παρέχει μόνο μέχρι 50 κυκλώματα. Εκτός από τις τηλεπικοινωνίες, η πρώτη αντένα έχει τη δυνατότητα να εκπέμπει και να λαμβάνει τηλεοπτικά προγράμματα, ενώ η μικρότερη μπορεί να κάμνει μόνο λήψη τηλεόρασης.

 

Το 1986 λειτούργησε τρίτη αντένα, με διάμετρο 18 μ., που παρέχει τηλεπικοινωνίες με την Ευρώπη μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος δορυφόρων (EUTELSAT). Ο εξοπλισμός της νέας αντένας είναι εξολοκλήρου ψηφιακός (digital) και έχει επίσης τη δυνατότητα λήψης και εκπομπής τηλεοπτικών προγραμμάτων.