Αντζουλόβατος

Image

Σμίλαξ, κοινώς σμιλάγγι. Επιστ. όνομα Smilax aspera. Αγγλ. Prickly ivy. Οικογένεια Λειριωδών. Είναι αναρριχητικός θάμνος με αγκάθια, που στην Κύπρο, αυτοφύεται σε δυο είδη. Λέγεται και αρκόβατος ή ζουλόβατος. Φύεται στα ορεινά μέρη της Κύπρου. Το όνομα αντζουλόβατος ίσως το πήρε επειδή οι καρποί του μοιάζουν με αντζουλουβάρκα (=είδος περιδεραίου). Το πιο πιθανό είναι το όνομα να έχει σαν πρώτο του συνθετικό τη λέξη άντζουλα (=περόνη, πόρπη, κουτσακωτήρι, από τη λατινική ancile - αγκύλη) και δεύτερο συνθετικό τη λέξη βάτος. Συνεπώς βάτος με αγκύλες, επειδή έχει ισχυρά αγκάθια.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια