Αντικύπριος πους

Image

Ποιητικό μέτρο κατά την αρχαιότητα. Σύμφωνα προς τον Διομήδη, ο αντικύπριος πους απετελείτο από μια μακρά και μια βραχεία συλλαβή κι από δυο μακρές και μια βραχεία οκτώ χρόνων. Ο κύπριος πους απετελείτο από μια βραχεία και μια μακρά συλλαβή (δηλαδή από ένα ίαμβο) και από δυο βραχείες και μια μακρά (δηλαδή από ένα ανάπαιστο), επτά χρόνων (Diomedes, De Padibus, III, p. 439).