Ειλήτις

Image

Σύμφωνα προς τον Ησύχιο, με το επίθετο αυτό λατρευόταν στην Κύπρο ο Ζευς. Κατά τον Κ. Χατζηιωάννου (ΑΚΕΠ, Γβ, αρ. 96), το επίθετο Εἱλήτι[ς], ταυτίζεται προς το μαρτυρούμενο επίθετο Ἑλήτας του Απόλλωνος στην Κύπρο, ως θεού των ελών, δηλαδή των λιβαδιών, όπως και το επίθετο Ὑλάτης του ιδίου θεού δηλώνει του προστάτη των υλών, δηλαδή των δασών.