Ειρηνικός επίσκοπος

Αναφέρεται ως ένας από τους δώδεκα Κυπρίους επισκόπους που προσυπέγραψαν τα πρακτικά της Συνόδου της Σαρδικής (σημερινή Σόφια της Βουλγαρίας) του 343 μ.Χ. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν και ο άγιος Σπυρίδων, επίσκοπος τότε της Τριμιθούντος. Τα πρακτικά της συνόδου εκείνης είχαν σταλεί προς υπογραφή και από ιεράρχες που δεν μπόρεσαν να παραστούν.

 

Από τα δώδεκα ονόματα Κυπρίων επισκόπων που είχαν προσυπογράψει, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τόσες ήταν τότε οι επισκοπικές έδρες στο νησί. Δεν είναι γνωστό ποιας έδρας επίσκοπος ήταν ο Ειρηνικός.