Ελα

Image

Επίθετο της θεάς Ήρας στην αρχαία Κύπρο, σύμφωνα προς μαρτυρία του Ησύχιου (βλέπε λήμμα Ελεία ή  Έλα).