Αντίπατρος Χρυσίππου

Image

Σε βάση αγάλματος του 1ου μ.Χ. αιώνα που βρέθηκε στο Κίτιον, αναγράφεται:

Η πόλις

Αντίπατρον Χρυσίππου

τον γυμνασίαρχον.

Προκύπτει ότι ο Αντίπατρος, γιος του Χρυσίππου, ήταν γυμνασίαρχος στο Κίτιον, και τιμήθηκε από την πόλη του με άγαλμα.