Αλή Ιχσάν

Λόγια του ιδίου

Λόγια του ιδίου.

 

«...Πρέπει να παραδεχτούμε ότι σήμερα είναι καθήκον όλων μας, Ελλήνων, Τούρκων, Αρμενίων και Μαρωνιτων, να συνεργαστούμε σε μια προσπάθεια να ελευθερώσουμε αυτή τη χώρα, που είναι η μητέρα - πατρίδα για όλους μας. Αυτή είναι η αρχή μου...»

 

ΙΧΣΑΝ ΑΛΗ 11.12.1964