Ελπίδιος άγιος

Αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32), ως ένας από τους 300 Αλαμάνους αγίους που ήλθαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη και ασκήτευσαν στο νησί. Κατά τον Μαχαιρά, ο Ελπίδιος ασκήτευσε στην περιοχή του χωριού Κοφίνου, μαζί με άλλους έξι αγίους:... Εἰς τήν Κοφίνουν ὁ  ἃγιος Ἡράκλειος ἐπίσκοπος, ὁ  ἃγιος Λαυρέντιος, ὁ  ἃγιος Ἐλπίδιος, ὁ  ἃγιος Χριστόφορος, ὁ  ἃγιος Ὀρέστης καί ὁ  ἃγιος Δημητριανός, ὁποῦ πολεμοῦν ἂπειρα θαύματα...

 

Ο άγιος Ελπίδιος αγνοείται από τους συναξαριστές.