Επαφρόδιτος επίσκοπος

Επίσκοπος Ταμασσού. Μας είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στην Δ' Οικουμενική Σύνοδο στην Χαλκηδόνα το 451 μ.Χ., της οποίας υπέγραψε τα πρακτικά.

 

Είναι άξιο λόγου ότι η επισκοπή Ταμασσού ή Ταμασσέων εθεωρείτο πρώτη μεταξύ των 14 επισκοπών της Κύπρου, γι' αυτό και οι επίσκοποι της υπέγραφαν ως πρωτόθρονοι, πήραν δε μέρος και στις τρεις πρώτες Οικουμενικές Συνόδους. Η τιμή αυτή αποδιδόταν στην επισκοπή Ταμασσού πιθανότατα εξαιτίας των, κατά την παράδοση, πρώτων επισκόπων της, του αγίου Ηρακλειδίου* και του αγίου Μνάσωνος*, των οποίων υπάρχουν εκεί και μοναστήρια.