Αντώνιος

Image

Όνομα τριών Λατίνων επισκόπων Πάφου.

 

Αντώνιος Α' (Antonio). Λατίνος επίσκοπος Πάφου. Αναφέρεται ως μάρτυρας στο συμβόλαιο γάμου της Άννας Λουζινιανής, αδελφής του βασιλιά της Κύπρου Ιωάννη Β', με τον Λουδοβίκο, κόμη της Γένουας. Το συμβόλαιο υπεγράφη στη Λευκωσία στις 1.1.1432.

 

Αντώνιος Β' Μανζόνι (Antonio Manzoni). Λατίνος (Φραγκισκανός; επίσκοπος Πάφου. Διορίστηκε στο αξίωμα αυτό από τον Σέξτο IV, το 1473.

 

Αντώνιος Γ' ντε Σοϊσσόν (Antonio de Soissons). Αναφέρεται ως Λατίνος επίσκοπος Πάφου κατά το 1488.