Γεώργιος άγιος, Ακαπνού

Image

Μονόκλιτη ξυλόστεγη εκκλησία του 18ου αιώνα.