Γεώργιος άγιος Τερατσιώτης

Image

Ιδιόμορφη εκκλησία του τύπου του μονόκλιτου με τρούλλο με ισχυρές γοτθικές επιδράσεις. Έχει μέγιστο μήκος εσωτερικά, χωρίς την αψίδα, 11,58 μ. και μέγιστο πλάτος 6,50 μ. Κτισμένη με πολλή επιμέλεια με πελεκητούς πωρόλιθους δεσπόζει της πεδιάδας που εκτείνεται ανάμεσα στα χωριά Αυγόρου και Άχνα. Τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική διάρθρωση διαφέρουν από τον συνηθισμένο βυζαντινό τύπο του μονόκλιτου με τρούλλο. Εσωτερικά, υπάρχει ανά ένα τυφλό τόξο στο βόρειο και νότιο τοίχο που υψώνεται μέχρι το ύψος των σταυροθολίων, το βόρειο όμως τυφλό τόξο σχηματίζεται βαθμιδωτά και υπέρκειται δυο άλλων μικρότερων τυφλών τόξων που διαρθρώνουν πλαστικά το τύμπανο του βόρειου τόξου. Το δυτικό και ανατολικό τμήμα του ναού αντί με καμάρες καλύπτονται με σταυροθόλια. Ο τρούλλος εξωτερικά είναι οκτάπλευρος. Έχει δυο εισόδους, μια στον δυτικό και μια στον νότιο τοίχο που περιβάλλονται από τοξωτά περίθυρα τα οποία στηρίζονται σε προβόλους διακοσμημένους με ριπίδια και ανάγλυφους σταυρούς με δυο οριζόντιους επάλληλους βραχίονες. Στα λίθινα ανώφλια της δυτικής και της νότιας, εισόδου υπάρχουν ανάγλυφοι θυρεοί με σταυρούς. Στην ημικυκλική αψίδα της εκκλησίας υπάρχει γοτθικό παράθυρο και στο τύμπανο που κλείει το ανατολικό σταυροθόλιο, πάνω από το τεταρτοσφαίριο της αψίδας, ροζέττα επίσης γοτθική. Ψηλά στο βόρειο τοίχο υπάρχουν δυο μικρά ορθογώνια παράθυρα. Στο βόρειο και νότιο τοίχο υπάρχουν οι γεννήσεις τόξων. Προφανώς υπήρχε πρόθεση κατασκευής κιονοστήρικτων στοών που όμως δεν πραγματοποιήθηκε.

 

Πιθανότατα η εκκλησία δεν είχε διακοσμηθεί ολόκληρη με τοιχογραφίες. Τοιχογραφίες ή κομμάτια τοιχογραφιών σώζονται μόνο στην αψίδα και τον ανατολικό τοίχο. Η Πλατυτέρα ανάμεσα στους αρχαγγέλους στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας έχει επιζωγραφιστεί. Πιο κάτω εικονίζεται η Κοινωνία των Αποστόλων και πιο κάτω οκτώ ιεράρχες αρκετά κατεστραμμένοι. Στην αχιβάδα της Πρόθεσης είναι ζωγραφισμένη η Άκρα Ταπείνωση και σε αχιβάδα νοτίως της αψίδας ο απ. Πέτρος. Άλλοι μισοκατεστραμμένοι άγιοι είναι ζωγραφισμένοι στο βόρειο άκρο του ανατολικού τοίχου. Είναι πιθανό ότι πολλές τοιχογραφίες καταστράφηκαν όταν η εκκλησία επισκευάστηκε κατά τη δεκαετία του 1930, οπότε το εσωτερικό της καλύφθηκε με στρώμα γύψου. Η τέχνη των τοιχογραφιών είναι μέτρια. Τόσο οι τοιχογραφίες όσο κι η αρχιτεκτονική μπορούν να χρονολογήσουν την εκκλησία αυτή στο πρώτο ήμισυ του 16ου αιώνα.