Γεώργιος άγιος, Ποτάμι

Αξιόλογη καμαροσκέπαστη εκκλησία του 16ου αιώνα. Είναι κτισμένη με καλά τετραγωνισμένους πωρόλιθους και έχει τρεις εισόδους, στο μέσο του βόρειου, του δυτικού και του νότιου τοίχου. Η κορυφή του βόρειου και του νότιου τοίχου επιστέφονται με γείσο διακοσμημένο με σπειρομαίανδρο. Ο σπειρομαίανδρος αυτός διακόπτεται στο μέσο του βόρειου τοίχου, πάνω από την είσοδο, από ανάγλυφο κεφάλι λιονταριού. Αρχικά ο ναός ήταν ζωγραφισμένος. Σήμερα σώζεται μόνο ένα κομμάτι από έφιππο άγιο, ίσως τον άγιο Γεώργιο στ' ανατολικά της νότιας εισόδου. Στο ναό φυλάσσεται αξιόλογη εικόνα του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, 15ου-16ου   αιώνα.