Ιωάννης Β' ντελ Kόντε

Image

Ο Ιωάννης Β' ντελ Kόντε (del Conte) είναι γνωστός και με το οικογενειακό του  όνομα   Giovanni   Polo   Romano (Giovanni di Polo).  Ήταν γόνος της ευγενούς οικογένειας των Πόλο, κομητών της Σιγνίας (Signia). Αρχικά είχε διοριστεί από τον πάπα Βονιφάτιο Η' ως επίσκοπος Πίσης στις 13 Φεβρουαρίου 1299. Στις 10 Μαϊου 1312 μετετέθη από τον πάπα Κλήμη Ε' στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Λευκωσίας. Όμως ο Ιωάννης δεν έφθασε στην Κύπρο παρά 7 περίπου χρόνια αργότερα, μετά τον θάνατο του διαχειριστή του θρόνου Λευκωσίας, αποστολικού ληγάτου Πέτρου ντε Πλαίν, επισκόπου Ρόδης (πέθανε στις 6 Φεβρουαρίου 1318). Σύμφωνα προς τα χρονικά, ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης έφθασε στην Αμμόχωστο στις 31 Αυγούστου 1319 και στη Λευκωσία εισήλθε επίσημα στις 6 Σεπτεμβρίου 1319 (βλέπε Αμάτι).

 Ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης ήταν Δομινικανός. Διατήρησε το αξίωμα του αρχιεπισκόπου Λευκωσίας μέχρι τον θάνατό του την 1η Αυγούστου 1332. Ετάφη στο περίφημο μοναστήρι του Αγίου Δομινίκου στη Λευκωσία, κατά τον Αμάτι και τον Φλώριο Βουστρώνιο.