Μπαϊραμιάν Βαχέ

Διακεκριμένος Κύπριος νομικός αρμενικής καταγωγής. Γεννήθηκε το 1901 και πέθανε το 1984. Διετέλεσε βοηθός διευθυντής στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας από 5.1.1938 μέχρι 12.6.1944 και συνέταξε οδηγίες με τις οποίες απλούστευσε τη διαδικασία και το σύστημα διακατοχής και εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο.

 

Από την Κύπρο μετέβη στο εξωτερικό όπου διετέλεσε ομοσπονδιακός δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νιγηρίας, αρχιδικαστής στη Σιέρρα Λεόνε και εταίρος του University College of London. Απονεμήθηκε σ' αυτόν από τη βασίλισσα της Αγγλίας ο τίτλος του σερ.