Κίννεϊρ Τζον Μακντόναλντ John Macdonald Kinneir

Image

Άγγλος αξιωματούχος της Αγγλικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών. Το 1818 δημοσίευσε στο Λονδίνο το έργο του Journey through Asia Minor, Armenia and Koordistan (Ταξίδι διαμέσου της Μικράς Ασίας, της Αρμενίας και του Κουρδιστάν), στο οποίο αναφέρεται και στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Κύπρο από τις 2 μέχρι τις 24 Ιανουαρίου του 1814. Τα σχετικά με την Κύπρο αποσπάσματα του έργου του δημοσίευσε ο Άγγλος διοικητής Λάρνακας C.D. Cobham στο σημαντικό έργο του Excerpta Cypria (Cambridge, 1908, σσ. 412 - 418).

 

Ο Κίννεϊρ επισκέφθηκε την Αμμόχωστο, Σαλαμίνα, Λάρνακα, Λευκωσία και Κερύνεια, απ' όπου αναχώρησε για τη Μ. Ασία. Στη Λευκωσία συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο, το διερμηνέα και τον Τούρκο κυβερνήτη. Αναφέρει ότι ο πληθυσμός της Κύπρου ήταν 70.000 και ότι συνεχώς μειωνόταν λόγω της τουρκικής κακοδιοίκησης και της καταπίεσης των εκκλησιαστικών αρχών. Δίνει επίσης αρκετές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατούσε στο νησί. Οι σκέψεις που διατυπώνει για τη στρατηγική και οικονομική σημασία που θα μπορούσε να είχε η Κύπρος για την Αγγλία, θυμίζουν πολύ έντονα τους λόγους για τους οποίους η Αγγλία κατέλαβε την Κύπρο το 1878, 64 χρόνια μετά την επίσκεψη του Κίννεϊρ. Αναφέρει σχετικά τα εξής:

 

Η κατοχή της Κύπρου θα έδινε στην Αγγλία μιαν υπερέχουσα επιρροή στη Μεσόγειο και θα έθετε στη διάθεσή της τις μελλοντικές τύχες της Ανατολής. Η Αίγυπτος και η Συρία σύντομα θα γίνονταν υποτελείς της και θα αποκτούσε μια θέση υπεροχής έναντι της Μ. Ασίας, από την οποία η Πύλη θα μπορούσε σε οποιαδήποτε στιγμή να ελέγχεται, και οι καταπατήσεις εκ μέρους της Ρωσίας σ' αυτή την περιοχή να επιβραδυνθούν, αν όχι να εμποδιστούν. Θα αύξανε το εμπόριό της σε πολύ σημαντικό βαθμό, θα της έδινε τη διανομή των πλούσιων κρασιών, μεταξιών και άλλων προϊόντων αυτού του ωραίου νησιού, το ρύζι και τη ζάχαρη της Αιγύπτου, και το βαμβάκι, το όπιο και τον ταμπάκο της Ανατολίας. Η άμυνά της είναι εύκολη και κάτω από μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, θα μπορούσε, πολύ σύντομα, άφθονα να ξεπληρώσει τα έξοδα της δικής της διακυβέρνησης και να παρέχει τις πιο άφθονες προμήθειες στους στόλους μας με ασήμαντα έξοδα. (C.D. Cobham, ένθ. αν., σ. 112, σε μετάφραση).