Κονόμος Μιχαήλ

Πατέρας του αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσάνθου (1767 - 1810) και γενάρχης της μεγάλης οικογένειας των Κονομήδων από την οποία κατάγονται αρκετοί ιεράρχες της Κυπριακής Εκκλησίας. Γεννήθηκε στο χωριό της Μαραθάσας Τρεις Ελιές στις αρχές του 18ου αιώνα και πέθανε γύρω στα 1790, σε μεγάλη ηλικία. Ο Μιχαήλ υπηρέτησε ως ιερέας τη γενέτειρά του έχοντας το τιμητικό αξίωμα του οικονόμου για περισσότερα από πενήντα χρόνια. Στο αξίωμα αυτό οφείλει και το επίθετο του αφού έμεινε γνωστός στην περιοχή με το όνομα «Κονόμος ο Τρισελιώτης». Όπως μας πληροφορεί σχετική επιγραφή, που ευρίσκεται στη μαρμάρινη πλάκα της αγίας τράπεζας του ναού της Παναγίας της Χρυσοσώτηρας των Τριών Ελιών, ο Μιχαήλ υπήρξε ο κτήτορας του ναού αυτού στα 1741: «Τά σά ἐκ τῶν σῶν σοί προσφέρομεν Χριστέ ὁ δοῦλος σου Μιχαήλ ἱερεύς, Χριστίνας πρεσβυτέρας καί τῶν τέκνων αὐτῶν, τά ὁποῖα εὐμενῶς πρόδεξαι δέ καί λόγε τοῦ Θεοῦ  ὁ σαρκωθείς καί σταυρωθείς ὑπέρ ἡμῶν καί ἡμᾶς τήν βασιλείαν σου ἀξίωσον πρεσβεῖαι τῆς Θεοτόκου καί πάντων τῶν ἁγίων. Ἀμήν».

 

Εκτός από τον Χρύσανθο, ο Μιχαήλ είχε και άλλα παιδιά, όπως την Μαρία και την Χρυσταλλού. Παιδιά της Μαρίας ήσαν οι μητροπολίτες Κιτίου Μελέτιος (1776-1797) και Χρύσανθος (1797-1810), οι οποίοι υπηρέτησαν διαδοχικά στον μητροπολιτικό θρόνο της πόλης του Ζήνωνα. Γιος εγγονής του Μιχαήλ ήταν και ένας άλλος ιεράρχης που υπηρέτησε την ίδια εποχή σε μητροπολιτικό θρόνο, ο Πάφου Χρύσανθος (1805-1821), ο εθνομάρτυρας.

 

Υπήρξε δηλαδή χρονικό διάστημα, από το 1805 έως το 1810, που στους τρεις από τους τέσσερις αρχιερατικούς θρόνους της Κυπριακής Εκκλησίας υπηρετούσαν μέλη της οικογένειας των Κονομήδων: Ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος (1767-1810), ο Κιτίου Χρύσανθος (1797-1810) και ο Πάφου Χρύσανθος (1805-1821).

 

Ο Μιχαήλ ήταν κάτοχος σημαντικής περιουσίας στη νότια Μαραθάσα, την οποία διαμοίρασε στα παιδιά και τα εγγόνια του. Ανάμεσα στην κτηματική περιουσία του περιλαμβανόταν και η περιοχή, όπου σήμερα είναι κτισμένο το χωριό ’γιος Δημήτριος. Την περιοχή αυτή ο Μιχαήλ κληροδότησε στην εγγονή του Μαρουδιά, από την κόρη του Χρυσταλλού, η οποία και εγκαταστάθηκε εκεί μετά το γάμο της με τον κοτζαμπάση Χατζηθεόδοτο από τα Καμινάρια. ’λλη εγγονή του Μιχαήλ ήταν η Μαρουδιά Παυλίδου, σύζυγος του δραγομάνου Χατζηγεωργάκη Κορνεσίου.

 

Ο Μιχαήλ ευρισκόταν στη ζωή τουλάχιστον μέχρι το 1781, οπότε υπέγραψε ως μάρτυρας σε πράξη αγοραπωλησίας ενός σπιτιού σε οθωμανικό έγγραφο της εποχής. Το έγγραφο αυτό φυλάσσεται σήμερα στο αρχείο της Ιεράς Μονής Κύκκου.