Ρουχά Roukha οικογένεια

Image

Ο τίτλος του κόμη ντε Ρουχάς (count of Roukha) ή, διαφορετικά, κόμη της Έδεσσας, ανήκε σε γνωστή μεσαιωνική οικογένεια της Κύπρου, της οποίας το επίθετο ήταν Γκρινιέρ. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Κύπρο από τη Συρία όπου αρχικά υφίστατο το πριγκιπάτο Roukha ή Έδεσσας, το οποίο κι απωλέσθη με την επικράτηση των Μωαμεθανών. Η οικογένεια Γκρινιέρ υπήρξε κάτοχος της Μόρφου και της περιοχής της, γι’ αυτό στο οικογενειακό όνομα προσετέθη και ο τίτλος ντε Μόρφου.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και για τα γνωστότερα μέλη της μεσαιωνικής αυτής οικογένειας βλέπε λήμμα Μόρφου ντε οικογένεια.

 

Κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας ο τίτλος ντε Ρουχάς είχε περιέλθει σε μέλη άλλης γνωστής και πλούσιας οικογένειας, της οικογένειας των Συγκλητικών (Sinclitico). Για τα γνωστότερα μέλη της οικογένειας αυτής βλέπε στο λήμμα Συγκλητικών οικογένεια.

 

Ο τίτλος ντε Ρουχάς είχε περιέλθει στο δημόσιο κατά τις αρχές του 16ου αιώνα (περίοδος Βενετοκρατίας), όταν το τελευταίο μέλος της οικογένειας Γκρινιέρ, η Έλενα ντε Γκρινιέρ, πέθανε χωρίς ν’ αφήσει απογόνους. Από το δημόσιο τον τίτλο αγόρασε το 1521 ο πλουσιότατος Ευγένιος Συγκλητικός έναντι 1.500 δουκάτων.