Μάμας άγιος, Αλαμινού

Image

Μικρή μονόκλιτη με τρούλλο βυζαντινή εκκλησία που σε νεότερα χρόνια επεκτάθηκε πολύ στα δυτικά. Σήμερα η εκκλησία έχει εξωτερικές διαστάσεις 16,55X5,90 μ. Το αρχικό όμως μήκος της εκκλησίας ήταν μόλις 7,75 μ. εξωτερικά. Η αρχική εκκλησία πρέπει να ήταν πολύ σκοτεινή. Παράθυρα υπήρχαν μόνο στην αψίδα (και αυτό πολύ στενό) και τέσσερα στον τρούλλο επίσης μικρά. Δυστυχώς οι τοίχοι της εκκλησίας καλύπτονται σήμερα με τσιμεντοκονίαμα, με αποτέλεσμα να μη διακρίνονται η τοιχοδομία και τα αρχικά ανοίγματα. Σήμερα υπάρχουν δυο θύρες στον νότιο τοίχο και μια στον δυτικό. Η κυρία είσοδος στον νότιο τοίχο καλύπτεται με οξυκόρυφο τόξο. Δεν είναι όμως η αρχική γιατί διατρυπά το δυτικό τυφλό τόξο του νότιου τοίχου της αρχικής εκκλησίας. Στο δυτικό τυφλό τόξο του βόρειου τοίχου της αρχικής εκκλησίας έχει ανοιχθεί παράθυρο με περίεργο οξυκόρυφο τόξο. Άλλο ορθογώνιο παράθυρο έχει ανοιχθεί δυτικότερα στον βόρειο τοίχο της νεότερης προσθήκης. Παράθυρο, ορθογώνιο, υπάρχει και στον νότιο τοίχο της προσθήκης. Αρχικά ο ναός ήταν διακοσμημένος με τοιχογραφίες. Δυστυχώς οι περισσότερες έχουν καταστραφεί. Σήμερα σώζονται τοιχογραφίες μόνο στον τρούλλο, πάνω από τα παράθυρα του τύμπανου του τρούλλου. Στο κέντρο του τρούλλου είναι ζωγραφισμένος ο Παντοκράτορας. Γύρω από τον Παντοκράτορα υπάρχει ζώνη με τη Δέηση και τους Αγγέλους. Δυστυχώς οι τοιχογραφίες αυτές έχουν καεί και είναι πολύ μαυρισμένες με αποτέλεσμα να μη είναι δυνατή η χρονολόγησή τους. Η μορφή των έντονα οξυκόρυφων τυφλών τόξων του βόρειου και του νότιου τοίχου της εκκλησίας μπορεί να βοηθήσει στη χρονολόγηση της εκκλησίας στα τέλη του 15ου ή τις αρχές του 16ου αιώνα.