Παναγία, Μαλούντα

Image

Μικρή καμαροσκέπαστη εκκλησία στο δυτικό άκρο του χωριού. Έχει αψίδα εσωτερικά ημικυκλική και εξωτερικά τρίπλευρη. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 17,28 Χ 8,54 μ. Η εκκλησία μπορεί να χρονολογηθεί στον 17ο ή 18ο αιώνα. Στην εκκλησία αυτή σώζεται εικόνα του 17ου-18ου αιώνα του αγίου Πανηγυρίου καθώς και χειρόγραφη ακολουθία του. Ο άγιος αυτός δεν αναφέρεται σε γραπτές πηγές και ούτε απεικονίζεται σε τοιχογραφίες.