Μάμας άγιος, Κοντέα

Image

Σημαντική μισοερειπωμένη εκκλησία κοντά στην Κοντέα. Σώζονταν οι τοίχοι της εκκλησίας και η αψίδα. Δεν είναι γνωστό πώς καλυπτόταν. Στον δυτικό τοίχο σώζονταν μέχρι το 1974 σημαντικές τοιχογραφίες του 15ου ή 16ου αιώνα.