Αντώνιος Εκχάντα Antonio d’Euchanta

Λατίνος επίσκοπος Λεμεσού. Αναφέρεται ως ένας από τους μάρτυρες που υπέγραψαν τη συνθήκη για την παράδοση της Αμμοχώστου από τους Γενουάτες στον Φράγκο βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο Β'. Η συνθήκη υπεγράφη στη Λευκωσία στις 6.1.1464.