Ερισού ή Ερεσού Erêsu

Βασιλιάς της αρχαίας κυπριακής πόλεως Σαλαμίνος, κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός από το «πρίσμα» του Εσσαρχαδώνος το οποίο χρονολογείται στα 673/2 π.Χ. Στο «πρίσμα», που μνημονεύει την ανοικοδόμηση του ανακτόρου στη Νινευή, αναγράφονται και οι ονομασίες δέκα κυπριακών πόλεων της Γιατνάνα (= Κύπρου) και των βασιλιάδων τους. Ο Erêsu αναγράφεται ως βασιλιάς της πόλης Sillu (= Σαλαμίνος).