Ερμείας ο Κουριεύς

Image

Αρχαίος Κύπριος ποιητής, από το Κούριον, που έζησε πιθανώς κατά τον 3ο π.Χ. αιώνα. Το όνομά του μας είναι γνωστό από αναφορά του Αθήναιου (Δειπνοσοφισταί, 13.563d). Ο Αθήναιος παραθέτει και πειρακτικό για τους Στωικούς φιλοσόφους απόσπασμα από ποιητικό έργο του Ερμεία, τους Ἰάμβους. Το παρατιθέμενο απόσπασμα είναι πολύ σύντομο (5 στίχοι). Τίποτε άλλο δεν είναι γνωστό για τη ζωή και το έργο του Ερμεία.