Ες - Σαλίχ Es - Salih

Image

Βεζίρης της Αιγύπτου. Στα 1158, λίγο μετά τη λήξη της λεηλασίας που ο Ρενώ ντε Σιατιγιόν, Γάλλος τυχοδιώκτης, είχε επιχειρήσει στην Κύπρο με στυγνή σκληρότητα, ακολούθησαν και άλλες όμοιες και χειρότερες πειρατικές επιδρομές διαφόρων στο νησί, που κατέληγαν σε αιχμαλωσίες. Ανάμεσα στους αιχμαλώτους του έτους εκείνου ήταν και ο αδελφός του κόμητος, του κυβερνήτη της Κύπρου κατά τον Ibn Muyassar. Ο διακεκριμένος αιχμάλωτος μετεφέρθη από αυτούς που τον συνέλαβαν, πιθανώς Σαρακηνούς πειρατές, στην Αίγυπτο, όπου ο βεζίρης της χώρας Ες -Σαλίχ τον εδέχθη με τιμές και στη συνέχεια τον έπεμψε στον αυτοκράτορα (Μανουήλ Α' Κομνηνό) στην Κωνσταντινούπολη.