Τουρλίδα

Image

Eurasian Curlew – Numenius arquata (Linnaeus,1758) τουρλίδα. 

 

Η τουρλίδα είναι αποδημητικό είδος πουλιού και ανήκει στη μεγάλη οικογένεια υδρόβιων πουλιών Σκολοπακίδες (Scolopacidae). Επισκέπτεται τον τόπο μας το φθινόπωρο από τη Νότια Ευρώπη και Ασία κατευθυνόμενα προς Αφρική για να διαχειμάσει και το αντίθετο την άνοιξη. Δεν αναπαράγεται στον τόπο μας.

 

Αποτελεί σχετικά σπάνιο είδος για την Κύπρο και είναι κυρίως υδρόβιο πουλί. Στον πλανήτη συναντάμε τρία υποείδη του. Η τουρλίδα απαντάται κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε βαλτότοπους, υγρότοπους, αμμοθίνες, λιβάδια και άλλες ανοικτές υγρές περιοχές. Το ράμφος της είναι πολύ μεγάλο (τρεις φορές το μήκος του κεφαλιού) και έντονα κυρτό προς τα κάτω, ένα εξαιρετικό εργαλείο που τη βοηθά να συλλαμβάνει τα θηράματά της μέσα στη λάσπη και την άμμο. Τρέφεται με δακτυλιοσκώληκες, έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, πολύχαιτους σκώληκες και αράχνες. Περιστασιακά τρέφεται με μικρά ψάρια, αμφίβια, σαύρες, μικρά πουλιά και μικρά τρωκτικά. Η τουρλίδα κατασκευάζει τη φωλιά της στο έδαφος ανάμεσα σε βλάστηση. Το φώλιασμα αρχίζει από τα τέλη Απριλίου και μπορεί να φθάσει μέχρι νωρίς τον Μάιο. Γεννά τρία έως πέντε αβγά και η επώαση πραγματοποιείται μόνον από το θηλυκό. Οι νεοσσοί ακολουθούν τους γονείς τους, αμέσως μετά την εκκόλαψη και το στέγνωμα του σώματός τους. Σιτίζονται και από τους δύο γονείς, αργότερα όμως αναλαμβάνει μόνο το αρσενικό.