Λαπωνική βαλτομπεκάτσα

Image

Bar-tailed godwit – Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) ακτοτούρλι, θαλασσολιμόζα, λαπωνική βαλτομπεκάτσα.

 

Η λαπωνική βαλτομπεκάτσα ανήκει στη μεγάλη οικογένεια υδρόβιων πουλιών Σκολοπακίδες (Scolopacidae). Επισκέπτεται τον τόπο μας το φθινόπωρο από τη Νότια Ευρώπη και Ασία κατευθυνόμενα προς Αφρική για να διαχειμάσει και το αντίθετο την άνοιξη. Δεν αναπαράγεται στον τόπο μας.

 

Είναι και αυτή υδρόβιο πουλί και αποτελεί αρκετά σπάνιο είδος για τον τόπο μας. Τρέφεται κυρίως με έντομα, καρκινοειδή, αλλά και τμήματα υδρόβιων φυτών. Αναπαράγεται σε ακτές της Αρκτικής και στην Τούντρα κυρίως στον Παλαιό Κόσμο. Κατασκευάζει τη φωλιά της στο έδαφος ανάμεσα σε βλάστηση. Την επώαση των αβγών και τη σίτιση των νεοσσών αναλαμβάνουν και οι δύο γονείς.