Ερύσθεια

Image

Αρχαία πόλη της Κύπρου. Ο Στέφανος Βυζάντιος την αναφέρει, προσθέτοντας ότι στην πόλη αυτή λατρευόταν ο Απόλλων Υλάτης.

 

Ο Αθ. Σακελλάριος τοποθετεί την αρχαία αυτή πόλη (που δεν αναφέρεται από κανένα άλλο αρχαίο συγγραφέα ή άλλη πηγή), παρά τον ποταμό Σύμβουλο (ή Σύμπουλα) της επαρχίας Λεμεσού. Την τοποθετεί, δηλαδή, κοντά στον γνωστό ναό του Απόλλωνος Υλάτη παρά το Κούριον. Όμως ο Απόλλων ως Υλάτης (=προστάτης των δασών) λατρευόταν και σε άλλες περιοχές της Κύπρου, (όπως στο χωριό Δρύμου της επαρχίας Πάφου), και καμιά απόδειξη δεν υπάρχει που να τεκμηριώνει την υπόθεση ότι η Ερύσθεια βρισκόταν κοντά στον ποταμό Σύμβουλο. Συγκαταλέγεται, συνεπώς, μεταξύ αρκετών αρχαίων κυπριακών πόλεων που αναφέρονται μεν στις πηγές, αλλά που η ακριβής τοποθεσία τους αγνοείται σήμερα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια