Μερσινιά, Μερσινερή, Μερσινούδκια, Μερσίνες, Μερσινιά κλπ

Image

Ονομασίες διαφόρων τοποθεσιών σε ολόκληρη την Κύπρο, που προήλθαν από το γεγονός ότι σ’ αυτές αυτοφύονταν θάμνοι μερσινιάς (μυρτιάς). Μεταξύ των πολλών τοπωνυμίων, αναφέρουμε:

 

* Μερσίνα, τοποθεσία στα βόρεια του φράγματος των Πολεμιδιών (επαρχία Λεμεσού).

 

* Μερσινάκιν, τοποθεσία με αρχαιότητες κοντά στους Σόλους (βλέπε χωριστό λήμμα πιο πάνω).

 

* Μερσιννίκκιν, μικρός οικισμός και δασικός σταθμός στην Καντάρα (βλέπε χωριστό λήμμα πιο κάτω), αλλά και πηγή κοντά στο χωριό Επτακώμη.

 

* Μερσινερή, τοποθεσία κοντά στο Διόριος, μεταξύ δε αυτού και του χωριού Αγία Ειρήνη. Στην περιοχή αυτή υφίστατο οικισμός των Πρωτοχριστιανικών χρόνων, από τον οποίο σώζονται ίχνη, μεταξύ των οποίων και κατάλοιπα οικοδομήματος που πιθανόν να ήταν ναός. Περαιτέρω έρευνες δεν είναι δυνατές, επειδή η περιοχή βρίσκεται από  το 1974 υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή.

 

* Μερσινερή, τοποθεσία μεταξύ Τρικώμου και Μπογαζίου, όπου βρισκόταν παλαιότερα μικρός οικισμός. Υπάρχει ένδειξη ότι υφίσταται αρχαιολογικός χώρος, όμως διερεύνηση είναι αδύνατη γιατί η περιοχή βρίσκεται από το 1974 υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή.

 

* Μερσίνες, τοποθεσία νοτιοανατολικά του χωριού Τρυπημένη, αλλά και τοποθεσία βόρεια του χωριού Αλεθρικό.

 

* Μερσινιά, τοποθεσία νοτιοδυτικά του χωριού Λιβερά και τοποθεσία περί τα 2 χμ. ανατολικά του χωριού Καμπυλή. Στη δεύτερη τοποθεσία βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα που αποδεικνύουν ότι υφίστατο εκεί οικισμός των Προϊστορικών χρόνων (η περιοχή βρίσκεται υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή από το 1974).

 

* Μερσινιά ήμερη, τοποθεσία νοτιοδυτικά του χωριού Άγιος Αμβρόσιος (επαρχία Κερύνειας).

 

* Μερσίνια, κορυφή νοτιοανατολικά του χωριού Πάχνα, πλησιέστερα προς τις Πάνω Κιβίδες. Υψόμετρο 675 μέτρα. Στην περιοχή υπάρχουν ξωκκλήσια της Αγίας Ελισάβετ, του Τιμίου Σταυρού και των Αγίων Ακινδύνων.

 

* Επίσης σχετικές ονομασίες φέρουν διάφορα αργάκια, όπως αρκάτζ'ιν του Μερσινιώνα (επαρχία Κερύνειας), αρκάτζ'ιν της Μερσίνης (επαρχία Λευκωσίας, στα βουνά του Κύκκου), αρκάτζ'ιν της Μερσινιάς (Καρπασία), αρκάτζ'ιν των Μερσινιτζ'ιών (επαρχία Λευκωσίας, κοντά στον Αναλιόντα), αρκάτζ'ιν των Μερσινιών (παραπόταμος του Γαρύλλη, επαρχία Λεμεσού) κ.α.

 

* Μερσινούδκια, τοποθεσίες κοντά στα χωριά Γιαλιά (επαρχία Πάφου), Πισσούρι (επαρχία Λεμεσού), Νικόκλεια (επαρχία Πάφου), Επισκοπή (επαρχία Λεμεσού) κ.α.

 

Στο έργο των Μ. Ν. Χριστοδούλου και Κ. Κωνσταντινίδη A Complete Gazetteer of Cyprus, vol. I, Nicosia, 1987, καταγράφονται συνολικά 296 τοπωνύμια σ’ ολόκληρη την Κύπρο των οποίων οι ονομασίες είναι φυτώνυμες, από τη μερσινιά.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image