Παγκόσμια Ημέρα Λογοθεραπείας

Image

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPLOL) ως Παγκόσμια Ημέρα Λογοθεραπείας, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία, καθώς και στην ανάδειξη του έργου των επιστημόνων του κλάδου της λογοθεραπείας.

 

Η Λογοθεραπεία είναι ο παραϊατρικός επιστημονικός κλάδος, ο οποίος έχει ως αντικείμενο τις διαταραχές λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Οι διαταραχές ομιλίας εντοπίζονται όταν το άτομο δυσκολεύεται να παράγει σωστά ή με ευχέρεια τους ήχους της γλώσσας του ή έχει προβλήματα με τη φωνή του. Οι διαταραχές λόγου εντοπίζονται όταν το άτομο έχει δυσκολία να κατανοήσει αυτά που ακούει ή διαβάζει (κατανόηση του λόγου) ή να εκφράσει οργανωμένα και με σαφήνεια (είτε προφορικά είτε γραπτά) τις σκέψεις, τις ιδέες ή τα συναισθήματά του (έκφραση του λόγου). Οι διαταραχές επικοινωνίας εντοπίζονται όταν το άτομο δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει το λόγο για να επικοινωνήσει. Όλα τα άτομα που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα έχουν διαταραχή στην επικοινωνία.

 

Η λογοθεραπεία επιδιώκει τους παρακάτω στόχους:

 

Την εξάσκηση, διόρθωση και αποκατάσταση των γλωσσικών προβλημάτων – δυσλειτουργιών – διαταραχών, που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας:

 

  • Φωνητικό – Φωνολογικό
  • Σημασιολογικό – Λεξιλογικό
  • Συντακτικό – Μορφολογικό
  • Πραγματολογικό – Επικοινωνιακό

Με ασκήσεις άρθρωσης, λεξιλογίου, γραμματικής και συντακτικών κανόνων επιδιώκει σωστό λόγο και ομιλία το όργανο της κατεξοχήν επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

 

Παρεμβαίνει με ασκήσεις στον αισθητηριακό τομέα.

 

Συνδυάζει αντίστοιχα συνοδευτικά μέσα και μέτρα στήριξης του ψυχοσυναισθηματικού τομέα.

Στοχεύει στην κοινωνικοποίηση, επειδή θεωρεί προϋπόθεση και αγαθό για να ολοκληρωθεί το άτομο ως κοινωνικό oν.