Ευρυπτόλεμος

Αρχαίος βασιλιάς της Κύπρου, άγνωστης εποχής, για τον οποίο αναφέρεται ότι γεννήθηκε κοντά στο κυπριακό χωριό Αλκάθου κώμη. Πατέρας του Ευρυπτόλεμου ήταν ο Μήστωρ, που πέταξε το βρέφος στα χωράφια με την υποψία ότι ήταν τέρας. Το βρέφος, τρεφόμενο από μιαν αίγα, επέζησε και ονομάστηκε Αιγινόμας. Αργότερα, με το όνομα Ευρυπτόλεμος, έγινε βασιλιάς της Κύπρου.

 

Την ιστορία αυτή αναφέρει ο Πολυδεύκης (2,95).