Ιερακότροφος

Image

Ο ιερακότροφος ήταν ειδικό επάγγελμα στην Κύπρο αλλά και στη Δυτική Ευρώπη την περίοδο της Φραγκογρατίας. (βλέπε και Γερακάρης) Επρόκειτο για  τον άνθρωπο που εκπαίδευε και τάιζε τα γεράκια του Βασιλιά τα οποία χρησιμοποιούνταν για σκοπούς κυνηγίου. Οι Φράγκοι βασιλείς, όπως και οι φεουδάρχες της Κύπρου,  είχαν σε περίοπτη θέση τους ιερακοτρόφους τους, αφού το κυνήγι αποτελούσε μία από τις πιο αγαπημένες τους ενασχολήσεις. Οι υπάλληλοι του βασιλιά, και στην προκειμένη περίπτωση οι ιερακοτρόφοι ή γερακάρηδές του, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν πληρώνονταν σε είδος, όπως σιτάρι, βασικό είδος διατροφής, αλλά και ποσότητα οίνου.

Σε ένα έγγραφο της ίδιας εποχής αναφέρεται ότι ο βασιλιάς έδινε εντολή να παραδώσουν εννέα μόδια σιτάρι στη σύζυγο του ιερακοτρόφου του, που ονομαζόταν Αντώνης, γιατί του όφειλε την πιο πάνω ποσότητα. Ο βασιλιάς επίσης είχε δώσει πιστοποιητικό ελευθερίας σε μια δουλοπάροικη από τα Πελέντρια, με το όνομα Νότα, θυγατέρα του Ιωάννη Γαετάνη, για να παντρευτεί τον Γιάννη Αρβανιτάκη. Φαίνεται ότι ο ιερακότροφος Αρβανιτάκης με αίτημά του είχε ζητήσει από τον βασιλιά να την ελευθερώσει, γιατί ήθελε να την παντρευτεί.