Χρύσανθος Β' επίσκοπος

Image

Επίσκοπος Κυρηνείας από την εκλογή του στις 19 Απριλίου 1862 μέχρι το 1871. Σώζεται έγγραφο ημερομηνίας 28 Απριλίου 1862 που αναφέρει ότι ο Χρύσανθος, λίγο μετά την εκλογή και χειροτονία του, προσέφερε 10.000 γρόσια υπέρ των εκπαιδευτηρίων της Κερύνειας, εκτός της σταθερής ετήσιας συνδρομής της επισκοπής, ες δεγμα τν πρός τήν παιδείαν φιλομούσων ασθημάτων του.

 

Ο Χρύσανθος Β' διαδέχθηκε στον θρόνο Κυρηνείας τον επίσκοπο Μελέτιο, αυτού δε διάδοχος ήταν άλλος επίσκοπος που λεγόταν επίσης Μελέτιος, τον οποίο διαδέχθηκε ο Χρύσανθος Γ'.

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image