Έσσω Γαλάτα υδατοδεξαμενή

Image

Χωμάτινη εξωποτάμια υδατοδεξαμενή, χωρητικότητας 35.000 μ³, που κατασκευάστηκε το 1985 στην περιοχή του χωριού Γαλάτα.