Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

Image

Η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου. Καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοποικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας.

 

Σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της Γης απειλούνται με εξαφάνιση, εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Ο επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το ένα τρίτο της πανίδας από τη Γη, εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών.

 

Η Κύπρος φιλοξενεί πολλά είδη ζώων και φυτών, μεταξύ των οποίων κάποια είδη που στην εποχή μας κινδυνεύουν να εξαφανιστούν (απειλούμενα είδη). Πολλά είδη χλωρίδας βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, κάποια από αυτά μάλιστα είναι και ενδημικά είδη της Κύπρου. Αυτό σημαίνει ότι αν χαθούν από την Κύπρο θα χαθούν για πάντα γιατί δεν τα βρίσκουμε πουθενά αλλού στον κόσμο. Σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει το κοινό και τις αρμόδιες αρχές ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου προχώρησε στη συγγραφή του Κόκκινου Βιβλίου της Χλωρίδας της Κύπρου, ενός βιβλίου με πληροφορίες για τα απειλούμενα είδη χλωρίδας της Κύπρου.

 

Μεταξύ των προστατευόμενων ειδών πανίδας στην Κύπρο είναι η χελώνα Χελώνα Καρέτα Καρέτα, ο γύπας, το αγρινό, το φίδι κλπ. 

 

 

Πηγές- Πληροφορίες