Ερύκη

Image

Χωριό της μεσαιωνικής Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε παλαιούς χάρτες σημειώνεται με την ονομασία Erico στην επαρχία της Πάφου, κοντά στα χωριά Γιόλου και Χρυσοχού και δίπλα από το χωριό Θεμοκρήνη (Timochrini στον χάρτη του Abraham Ortelius του 1573). Η πραγματική (ελληνική) ονομασία του χωριού δεν είναι σαφές ποια ακριβώς ήταν. Ισως Γέρικο; Ή μάλλον Ερύκη;

 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το χωριό αυτό, που φαίνεται ότι, για άγνωστους λόγους, διαλύθηκε στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής.