Ζήνων Αριστείδης

Image

Λόγιος της Λεμεσού, αδελφός των Αλέκου, Βίκτωρος, Γεωργίου και  Ευγενίου  Ζήνωνος, για τους οποίους βλέπε χωριστά λήμματα. Εθεωρείτο ο καλύτερος απαγγέλλων Έλλην της περασμένης γενεάς. Ο Αριστείδης Ζήνων δίδαξε αρχαία δράματα. Παράλληλα ασχολήθηκε και με τη δημοσιογραφία, συνεργαζόμενος με τις εφημερίδες «Αλήθεια» και «Κήρυκα». Πέθανε, νεότατος, το 1919.