Γρηγόριος Κύπριος

Μοναχός και αντιγραφέας (κυπριακών;) μουσικών χειρογράφων του 16ου αι. Ίσως για ένα χρονικό διάστημα να έζησε στη μονή της Μεγίστης Λαύρας στον Άθω. Στη Λαύρα υπάρχει μουσικό χειρόγραφο γραμμένο από τον ίδιο Γρηγόριο υπ' αριθμ. Κ 175, που γράφτηκε πριν από το έτος 1560. Ο Γρηγόριος στη σ. 374α του Λαυρεωτικού κώδικα αντέγραψε και ένα στιχηρό Σταυροθεοτοκίο, για το οποίο ο Γρηγόριος Κύπριος αναφέρει ότι είναι ποίημα τοῦ μακαριωτάτου, Κύρωάννου τοῦ Κορδοκοτοῦ τοῦ τάχα καί εὐδομαδαρίου τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας τῶν Ρωμαίων τῆς Λευκοσίας.