Αγγειοπλαστική

Image

Η τέχνη κατασκευής αγγείων και άλλων αντικειμένων με πηλό και σκλήρυνσής τους με τη φωτιά. Τα πρώτα είδη αγγειοπλαστικής στον κόσμο, μ' αυτήν την τεχνική, υπολογίζεται ότι κατασκευάστηκαν πριν από 9000 χρόνια. Πριν από τη χρήση του πηλού, κατασκευάζονταν αγγεία από πέτρα. 

Η ιστορία της κυπριακής αγγειοπλαστικής αρχίζει με τα λίθινα προκεραμικά νεολιθικά αγγεία, που, σύμφωνα με την τελευταία ανακατάταξη των χρονολογιών του Προϊστορικού Κυπριακού Πολιτισμού, εμφανίζονται στις αρχές της έβδομης χιλιετίας π.Χ. στη Χοιροκοιτία, στην «Τέντα» της Καλαβασού, στην Πέτρα του Λιμνίτη, στο «Τρουλλί» της Κερύνειας και στο «Κάστρος» του ακρωτηρίου του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία. 

 

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image