Ζεφυρία άκρα

Ονομασία του ακρωτηρίου Ζεφύρου, όπως την παραδίδει ο Στράβων στη γεωγραφική περιγραφή της Κύπρου.