Απαλαίστρα

Image

Χωριό που υπήρχε κατά τις εποχές της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας και που δεν υπάρχει σήμερα παρά μόνο ως τοπωνύμιο. Βρισκόταν επί του ποταμού Πηδιά, στην πεδιάδα της Μεσαορίας, κοντά στο σημερινό χωριό Γέναγρα, και σε παλαιούς χάρτες βρίσκεται σημειωμένο ως Apalestra.

 

Το χωριό αναφέρεται από τον Λεόντιο Μαχαιρά ότι παραχωρήθηκε από τον βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο Α' στον ευγενή Ιωάννη Μπαπίν το 1392. Ο Γεώργιος Βουστρώνιος αναφέρει ότι το χωριό ανήκε στον ευγενή Ιωάννη Αττάρ στα 1493. Ο ντε Μας Λατρί αναφέρει ότι κατά τη Φραγκοκρατία το χωριό ήταν τιμάριο κι υπαγόταν στο Λευκόνοικο. Κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας η Απαλαίστρα ήταν ένα από τα χωριά που πλήρωναν ειδικό φόρο για τη συντήρηση του σώματος των γενιτσάρων, αργότερα δε μετετράπη σε τσιφλίκι. Ο Σίμος Μενάρδος (Τοπωνυμικόν τῆς Κύπρου), αναφέρει ότι κατά την αρχαιότητα υπήρχε οικισμός που ονομαζόταν Παλαίστρα, όπως μαρτυρείται σε επιγραφή που βρέθηκε κι αναφέρει:

 

Ἰάσονα Ἀ[ρισ]τοκρέοντος τόν φιλόπατριν

καί γυμνασίαρχον Παλαιστ[ρ]ῖται τιμῆς

χάρ[ιν ἒ]γρ[αψαν....]

 

Ο χαρακτηρισμός Παλαιστρῖται υποδηλώνει τους κατοίκους οικισμού με την ονομασία Παλαίστρα.