Αλέξιος Α' Κομνηνός

Image

Ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός  γεννήθηκε περίπου το 1048 και πέθανε στις 15 Αυγούστου 1118. Ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας από το 1081 ως το 1118, ο θεμελιωτής της δυναστείας των Κομνηνών, μιας από τις ενδοξότερες δυναστείες της βυζαντινής ιστορίας. 

Ο Αλέξιος Α' Κομνηνός ήταν στρατηγός αρχικά του Βυζαντίου αλλά  ήλθε σε ρήξη με τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Γ' Βοτονειάτη. Με τη βοήθεια Γερμανών μισθοφόρων κατόρθωσε να επιβληθεί και ν' αναγκάσει τον Βοτονειάτη σε παραίτηση. Ανήλθε τότε ο ίδιος στου θρόνο της Κωνσταντινουπόλεωςς το 1081 και παρέμεινε αυτοκράτορας μέχρι τον θάνατό του το 1118. Σαν αυτοκράτορας, αναδιοργάνωσε τον βυζαντινό στρατό, συμμάχησε με τους Βενετούς, εξεδίωξε από την επικράτεια του Βυζαντίου τους Νορμανδούς, κατανίκησε τους Σελτζούκους και τους Τούρκους, κατόρθωσε να επωφεληθεί από την Α' Σταυροφορία και να καταλάβει τη Νίκαια, τη Σμύρνη, την Έφεσο και άλλες πόλεις, κατατρόπωσε τους Τούρκους στο Ικόνιο, ενώ στο εσωτερικό εδραίωσε την τάξη και την ενότητα, βελτίωσε την οικονομία και ενδιαφέρθηκε για τις τέχνες και τα γράμματα.

 

Κατά την περίοδο της βασιλείας του Αλεξίου Α' Κομνηνού, η Κύπρος που ήταν επαρχία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, γνώρισε την εξέγερση του Βυζαντινού διοικητή της Ραψομάτη κατά το 1092. Το κίνημα του Ραψομάτη, που έγινε σε συνεννόηση και παράλληλα προς εκείνο του Καρύκη στην Κρήτη, αντιμετωπίστηκε αποφασιστικά από τον αυτοκράτορα ο οποίος έστειλε στην Κύπρο στρατιωτική δύναμη υπό τον Ιωάννη Δούκα και τον Μανουήλ Βουτουμίτη. Παράλληλα προς την καταστολή του κινήματος στην Κύπρο, ο διορισμός για υπηρεσία στο νησί του αδιάφθορου φοροσυλλέκτη και δικαστή Καλλιπαρίου και του στρατηγού Ευμαθίου Φιλοκάλη, φανερώνει τη φροντίδα του αυτοκράτορα Αλεξίου Α' Κομνηνού για χρηστή διοίκηση στην Κύπρο.

 

Με την εκστρατεία στην Κύπρο του Ιωάννη Δούκα και του Μανουήλ Βουτουμίτη σχετίζεται και η ίδρυση του πλέον φημισμένου από τα κυπριακά μοναστήρια, εκείνου της Παναγίας του Κύκκου. Το μοναστήρι θεωρείται ως ιδρυμένο από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Η σχετική μάλιστα εκκλησιαστική παράδοση σχετίζει άμεσα τον Βυζαντινό αυτοκράτορα με την ίδρυση του μοναστηριού, ύστερα από θαύμα. Αναφέρεται μάλιστα ότι ο ίδιος ο Αλέξιος Α' Κομνηνός υποχρεώθηκε, μαζί με τη χορηγία για ίδρυση του μοναστηριού, να στείλει σ' αυτό και την περίφημη εικόνα της Παναγίας.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια