Ζιλ Giles

Αναφέρεται ως πιθανός Λατίνος αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας κατά το 1267, διάδοχος για σύντομο χρονικό διάστημα του Λατίνου αρχιεπισκόπου Ούγου Α' Φαγιάνου. Η αρχιεπισκοπεία του Ζιλ δεν είναι επιβεβαιωμένη.