Ηρωίς Αρτεμιδώρου

Κυπρία του 1ου αιώνα π.Χ., κόρη του γυμνασιάρχου Αρτεμίδωρου Αρίστωνος*, πιθανότατα από το Κίτιον και της Στρατηγίδος. Η Στρατηγίς έστησε άγαλμα στην κόρη της Ηρωίδα. Η σχετική επιγραφή βρέθηκε κοντά στο Κίτιον.