Εμπρός

Μηνιαία επιθεώρηση που εξέδωσε το πρώτο της φύλλο στη Λεμεσό τον Δεκέμβρη του 1978. Διευθυντής και ιδιοκτήτης της ήταν ο Κυριάκος Γιαννόπουλος. Η επιθεώρηση αντιμετώπιζε δυσκολίες στην ομαλή και τακτική κυκλοφορία της. Το 1979 κυκλοφόρησε 4 μόνο τεύχη, το 1980 9 τεύχη, το 1981 7 τεύχη. Η εφημερίδα ανέστειλε την έκδοσή της τον Ιούνιο του 1982.