«Νέον Κίτιον»

Image

Εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφόρησε το πρώτο της φύλλο στη Λάρνακα στις 4 Ιουνίου 1879. Εκδότης και διευθυντής της ήταν ο πρωτοπόρος και πατέρας της κυπριακής δημοσιογραφίας και τυπογραφίας Θεόδουλος Κωνσταντινίδης, που ήταν και ο εκδότης της πρώτης κυπριακής εφημερίδας με τίτλο Κύπρος - Cyprus.

 

Όταν ο Θεόδουλος Κωνσταντινίδης έχασε την Κύπρο φαίνεται πως εξέδωσε για πολύ σύντομο διάστημα την εφημερίδα Κίτιον και αργότερα το Νέον Κίτιον. Στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου της νέας αυτής εφημερίδας, ο χαλκέντερος Κωνσταντινίδης γράφει σε κύριο άρθρο με τίτλο «Δύο λέξεις ἀντί προγράμματος» και τα ακόλουθα: Μετά καρδίας πλήρους εὐγνωμοσύνης πρός τούς φιλομούσους ἐκείνους πατριώτας, τούς ἐνθαρρύνοντάς με εἰς τήν ἒκδοσιν τοῦ   νέου τούτου φύλλου ἐν Κύπρω, τανύω πάλιν τάς χορδάς τῆς δημοσιογραφικῆς λύρας, ἔχων ὡς πρόγραμμα τά ἐν τῷ πρώτῳ τῆς πρώτης ἐν Κύπρῳ  ἐφημερίδος δημοσιευθέντα, ἢτοι τήν πρόοδον τῆς φιλτάτης πατρίδος μου.

 

Το Νέον Κίτιον είχε μικρό μέγεθος (σχήμα περίπου τάμπλοϊτ), και ήταν τετράστηλο και τετρασέλιδο. Συνέχισε την έκδοσή του μέχρι τις 9 Ιουνίου 1884. Έζησε δηλαδή πέντε χρόνια και κυκλοφόρησε 220 φύλλα.

 

Στο Νέον Κίτιον ο Θεόδουλος Κωνσταντινίδης εκτός από τοπικές και εξωτερικές ειδήσεις, περιελάμβανε και σοβαρή και πολύ αναλυτική σχολιογραφία και αρθρογραφία με κριτική διάθεση προς την αγγλική κυβέρνηση. Η κριτική του αναφερόταν τόσο στην κακή διοίκηση, όσο και στον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων και της αστυνομίας, στα κακά χάλια της γεωργίας και του εμπορίου και γενικά στην κοινωνική εξαθλίωση της εποχής εκείνης.

 

Το Νέον Κίτιον είναι πολύ σημαντική πηγή πληροφόρησης για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Κύπρο στα πρώτα χρόνια της αγγλικής κατοχής.

 

Εφημερίδες της Λάρνακας

 1. Κύπρος / Cyprus (1878-1879[;]). Δίγλωσση (Ελληνικά/Αγγλικά). Διευθυντής-συντάκτης : Θεόδουλος Φ. Κωνσταντινίδης. [1879-1882 συνέχισε με ξένο διευθυντή]. Η πρώτη κυπριακή εφημερίδα.
 2. Νέον Κίτιον (1879-1884). Διευθυντής-συντάκτης : Θεόδουλος Φ. Κωνσταντινίδης.
 3. Λύρα (1881-1882). Έμμετρη. (Κυκλοφορούσε ως παράρτημα της εφημ. Στασίνος). Διευθυντής-συντάκτης : Θεμιστοκλής Θεοχαρίδης.
 4. Στασίνος (1882-1884) / Στασίνος ή Φωνή της Κύπρου (1884-1887). Διευθυντής-συντάκτης : Θεμιστοκλής Θεοχαρίδης. [Ως παράρτημα της ίδιας εφημερίδας, κυκλοφόρησε για λίγο και η έμμετρη εφημερίδα Λύρα (1881-1882)].
 5. Χωρκάτης (1884-1885). Σατιρική έμμετρη εφημερίδα στο κυπριακό ιδίωμα. Διευθυντής-συντάκτης : Χριστόδουλος Η. Κουππάς.
 6. Ένωσις (1885-1918). Διευθυντής-συντάκτης : Χριστόδουλος Η. Κουππάς / 1918-1924 : Διευθυντής Α. Κ. Μακρίδης.
 7. Κύπρος (1888-1890). Διευθυντής-Συντάκτης : Γεώργιος Σιακαλλής.
 8. Έθνος (1891-1893). Εκδότης Σπύρος Γρύσπης.
 9. Νέον Έθνος (1893-1934). Διευθυντής-συντάκτης : Κλεόβουλος Ν. Μεσολογγίτης.
 10.  Διάπλασις (1901-1902). Διευθυντής-συντάκτης : Νικόλαος Δ. Φραγκούδης.
 11. Εφημερίς του Λαού περίοδος Α΄ (1906-1908) / περίοδος Β΄ (1908-1909). Εκδότες-διευθυντές : Ευάγγελος Χατζηιωάννου, Μιχαήλ Γ. Νικολαΐδης / περίοδος Γ΄ (1910-1914).
 12. Ο Ανάποδος (Δεκ. 1912-Φεβρ. 1913). Έμμετρη. Διευθυντής-συντάκτης : Νίκος Θ. Αντωνιάδης.
 13. Ηχώ της Κύπρου (1913-1919). Διευθυντής-συντάκτης : Μελής Π. Νικολαΐδης.
 14. Αρμονία (1915-1920). Διευθυντής-συντάκτης : Κωνσταντίνος Δ. Χριστοφίδης.
 15. Ισότης (1926-1930). Υπεύθυνος : Μιχαήλ Σαλισβουρής.

 

 

Πηγές:

 1. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια
 2. Λάρνακα. Η Πόλη του Ζήνωνα

Φώτο Γκάλερι

Image