Θεωνάς

Αναφέρεται ως φίλος του Κυπρίου αγίου Μνάσωνος, μαθητής κι αυτός του αγίου Ηρακλειδίου. Μετά τον προσηλυτισμό του στο Χριστιανισμό από τους αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα, ο Θεωνάς βαπτίστηκε κι άλλαξε το όνομά του σε Θεόδωρος, με το οποίο και είναι γνωστός. Βλέπε γι’ αυτόν λήμμα Θεόδωρος άγιος.